CE markering

Welke boten en producten moeten een CE markering krijgen?

Waarom moeten pleziervaartuigen een CE markering hebben: simpelweg omdat dat voorgeschreven is door de Wet. De Wet Pleziervaartuigen is gebaseerd op de Europese Richtlijn 94/25/EG, geamendeerd door 2003/44/EG. Alle pleziervaartuigen tussen 2,5 en 24 meter die:

 • Op de Europese markt komen
 • In gebruik genomen worden in de EU
Anders gezegd: alle nieuw gebouwde schepen en geimporteerde boten van buiten de EU. Er is een vrijstelling, maar dan alleen als u de boot helemaal zelf, voor eigen gebruik heeft gebouwd en niet binnen 5 jaar verkoopt. Dus ook de romp heeft u zelf gebouwd. Naast pleziervaartuigen zijn er ook een aantal onderdelen die een CE moeten krijgen, zoals patrijspoorten, dekluiken en stuursystemen. Veel andere onderdelen krijgen geen CE, maar moeten wel aan bepaalde ISO normen voldoen.

Certificeren nieuwe schepen

U bent van plan om een nieuw schip te bouwen? Het is dan van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium al uw droom tegen de kille cijfers van de CE te laten toetsen, dan kunnen wij u behoeden voor niet, of later moeilijk te herstellen fouten, zoals:

 • Constructie
 • Stabiliteit
 • Indeling mbt tot vluchtwegen
 • Poorten en ramen in de romp en opbouw
 • Kuiploos gaten en invloed van kuipoppervlak op de stabiliteit
Wij kunnen vanaf tekening u zo behoeden voor lastige fouten. Ook leveren wij klanten een checklist die de belangrijkste punten uit de belangrijkste ISO normen behandelt.

Certificeren PCA

Veel schepen kunnen, ook als ze al rondvaren, alsnog een CE markering krijgen. Hiervoor is een PCA module in de Wet opgenomen: Post Construction Assessment (ofwel: beoordeling na de bouw). Waarom zou u dit doen?

 • Schepen met een CE liggen beter in de markt bij verkoop
 • Boot is gekeurd en er is een handleiding gemaakt
 • Cruciale punten zijn alsnog en recent doorgerekend
 • Het is de Wet.
Belangrijk is of de motor in de boot voldoet aan de emissie eisen, of voldoet aan de eisen voor vrijstelling hiervan:
 • De motor is aantoonbaar al voor 1 jan 2006 in de EU in gebruik genomen
 • De motor is van na die datum, maar voldoet aan overgangs-eisen' - neem contact op voor meer info
 • Neem contact op voor meer info.

Consultancy

Wanneer uw pleziervaartuig een CE certificaat nodig heeft, krijgt u te maken met 2 gescheiden trajecten, die niet los van elkaar te zien zijn:

 • certificering: een officieel certificaat kan alleen uitgegeven worden door een "aangemelde instantie", ofwel "Notified Body", kortweg: "NoBo". Wij werken als inspector voor het grootste internationale certificeringsbureau in deze branche: International Maritime Certification Institute (IMCI): www.imci.org . Toch heeft u dan voor alle rekenwerk en andere papieren een 'consultant' nodig:
 • consultancy: als uw consultant (ja, ….. ook wij vinden dat een vervelend woord) stellen wij voor u alle papieren op, doen het rekenwerk, schrijven de handleiding, maken het TCD en zorgen dat dit allenmaal kant-en-klaar aangeleverd wordt voor de certificering. Meestal dus IMCI, maar het kan ook een ander NoBo zijn. Deze twee gaan bij de meeste projecten hand-in-hand, hiervoor werken wij nauw samen met vaste collega.
Voor boten waar geen 'volledig' CE certificaat nodig is (bijvoorbeeld cat. D - alle lengte's, of C, tot 12 meter), zijn wij uw consultant, die ook de keuring uitvoert. Na elke keuring ontvangt u een duidelijk overzicht met alle dan gevonden afwijkingen.