Disclaimer

Disclaimer

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij eerste correspondentie meegezonden; niet ontvangen: reageert u dan direct ! In digitale correspondentie, bij eerste antwoord, verklaart de zender kennis genomen te hebben van de voorwaarden en met deze in te stemmen.

All work is subject to our general terms and conditions; these are sent with first correspondance: not reveived: react immediately ! In digital correspondance, at first reply, sender acknowledges and accepts these conditions.