Nieuws

Pannenrekjes

Februari 2016

Vanaf categorie C is het verplicht om een mogelijkheid te hebben om lage en hoge pannen vast te kunnen zetten op de kookplaat. Hierbij maakt het niet uit of het een gaskookplaat is of een electrische.

nw. versie ISO 21487 (2012 + A 2014) - brandstoftanks

December 2015

Om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende problemen met bacterieële verontreiniging van diesel, is het in de norm geregeld dat er voldoende inspectie mogelijkheid (lees: 'inspectie-gaten') in de tank wordt(-en) aangebracht. Het moet mogelijk zijn de laagste delen van de tank te kunnen inspecteren en reinigen: inspectie-openingen moeten minimaal 120 mm diameter hebben en mogen in de bovenkant of in de zijwand van de tank gemaakt worden.